Ключови заинтересовани страни и целеви групи на проект СЕКОВИА:
Усилия за комуникация, разпространение и устойчивост ще бъдат цел на следните групи:

  • Европейски институции
  • Национални, регионални и местни териториални власти, включени в определянето на политиката и планирането
  • Национални, регионални и местни асоциации на териториалните администрации
  • Избрани представители на териториалните администрации
  • Граждани и търговци
  • Активни проекти на ЕС и мрежи в областта на еПравителствените услуги и виртуална достъпност
  • Експерти в областта и медийни представители
  • Университети, институции за висше образование, изследователски институции
  • Неправителствени организации / организации, подобни на публични / други публични и полупублични органи