Координатор по проекта: Кусай Шахин (kussai.shahin@lepida.it)

Г-жа Сандра Лоти

E-майл: secovia@lepida.it
„Лепида“ С.П.А. ООД
бул. „ Алдо Моро“ 64
40127 Болония, Италия
Tел. 051 63388 00
Факс: 051 952 5156

Проектът е съфинансиран от Програмата за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.