Заинтересовани страни: избрани представители, лица, определящи политиката, старши ИТ мениджъри, началници на ИТ отдели, всички 10 страни, представени в проектния консорциум (Италия, Белгия, Гърция, Австрия, Румъния, Словения, Унгария, Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република Македония)