SECOVIA je projekt koji je dio transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa“ i počeo je sa implementacijom 1. oktobra 2012. godine. Projekt se zajednički finansira od strane EU i država partnera koje sudjeluju u projektu. Projekt nastoji riješiti problem digitalnog jaza unutar javnim uprava svih nivoa sa područja jugoistočne Europe. Trenutno ovo područje pati od velikog nedostatka u pružanju usluga građanima eVlada (G2C) i poslovnim subjektima (G2B). Ovaj nedostatak postavlja ekonomske i administrativne prepreke koje otežavaju pristup prema digitalnim javnim uslugama građana i privrede u cjelini što rezultira umanjenjem regionalni razvoj i konkurentnost u jugoistočnoj Europi. S druge strane, virtualne IT platforme i infrastruktura mogu ponuditi snažan potencijal za dostavu isplativih digitalnih javnih usluga i poboljšati regionalni rast i konkurentnost. Takođe, Europska komisija se  jako zalaže za zajedničku „EU Cloud strategiju“ kao sredstvo pomoći vladama i građanima da pristupe i razviju napredne internet usluge.


U tom okviru SECOVIA promoviše zajednički razvijena, napredna virtualna rješenja dostupnosti koje uzimaju u obzir geografske i društveno-ekonomske specifičnosti jugoistočne Europe uz korištenje prednosti tehnologije „cloud computing“ za podršku pristupu dijeljenim javnim IT uslugama, resursima i infrastrukturi, i postavljanjem osnova za izradu zajedničkih strategija, zajedničkih politika i transnacionalne saradnje u prevazilaženju digitalnog jaza između javnih uprava.

Primarni ciljevi

  • Procjena trenutnog stanja u pogledu potreba virtualne dostupnosti, infrastrukture i javnih usluga na području jugoistočne Europe,

  • Identifikacija, analiziranje i razmjena najboljih praksi i procjena potreba i stavova aktera prema javnim IT uslugama, resursima i infrastrukturi na području jugoistočne Europe,

  • Istraživanje izvodljivosti, zahtjeva i plana raspoređivanja jednog transnacionalnog davatelja virtualnih IT resursa i infrastrukture (IaaS), kao i internet baziranih platformi i aplikacija za digitalne javne usluge (PaaS / SaaS),

  • Poboljšanje javnih i privatnih investicionih politika,

  • Promovisanje javnih konsultacija kroz izgradnju konsenzusa i formuliranje zajedničkih stavova o zajedničkim, prekograničnim i međuinstitucionalnim „cloud“ rješenjima po pitanju usluga za potrebe javnih uprava,

  • Povećanje nivoa vještina uposlenika javnih uprava i njenih predstavnika.